Today’s Hukamnama

Ragi Jattha / Parcharak

Jattha/Parcharak

Dates

Diwan

Bhai Pinderpal Singh May 15 – May 21
Katha
Bhai Tarsem Singh Harkhowa May 29 – Jun 4
Katha
Bhai Jaspal Singh (Paonta Sahib Wale) May 1 – May 21
Kirtan
Bhai Harpreet Singh (Hazuri Ragi Darbaar Sahib) May 22 – Jun 4 Kirtan

Jattha/Parcharak

Dates

Diwan

Bhai Jaspal Singh (Paonta Sahib Wale) May 1 – May 21
Kirtan
Bhai Pinderpal Singh May 15 – May 21
Katha
Bhai Harpreet Singh (Hazuri Ragi Darbaar Sahib) May 22 – Jun 4
Kirtan
Bhai Tarsem Singh Harkhowal May 29- Jun 4 Katha

Upcoming Event