Today’s Hukamnama

Ragi Jattha / Parcharak

Jattha/Parcharak

Dates

Diwan

Bhai Tara Singh Feb 27 – Mar 26
Kirtan
Bhai Jarnail Singh Toofan  Mar 20 – Mar 26
Dhadi Vara
Bhai Sukhwinder Singh (Damdami Taksal Wale) Mar 13 – Apr 2
Katha
Bhai Gurdeep Singh (Bibi Kaulan Kender Wale) Mar 26 – Mar 30, Apr 2 Kirtan

Jattha/Parcharak

Dates

Diwan

Bhai Tara Singh Feb 27 – Mar 26
Kirtan
Bhai Jarnail Singh Toofan Mar 20 – Mar 26
Dhadi Varan
Bhai Sukhwinder Singh (Damdami Taksal Wale) Mar 13 – Apr 2
Katha
Bhai Gurdeep Singh (Bibi Kaulan Kender Wale) Mar 26 – Mar 30, Apr 2 Kirtan

Upcoming Event